| et |      
Avaleht Tasub teada

Seadusandlus

Ehitusseadus
Nõuded ehitusprojektile
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
Ehitise ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded
Ehitise kasutamise otstarvete loetele
Ehitiste tehniliste andmete loetele
Planeerimisseadus
Energiatõhususe miinimumnõuded
Energiamärgise vorm ja väljastamise kord
 

Paigaldusjuhend

Ruukki_paigaldusjuhend_Trapets_Laineprofiilid_01_2008_EE_Low
Ruukki_paigaldusjuhend_Turvatooted_EE_07_2010
Ruukki_Vihmaveesusteem_paigaldusjuhis_102010_low
_Ruukki_paigaldusjuhend_Kiviprofiilid_06_2009_EE_Low
EST_TeglBetong_LOWRES

Voldikud

Sisevooder
Välisvooder
Puitpõrand
Välisuks_paigaldusjuhend

KNAUF ehituslahendused

Alutopluugid-1208
Aquapanel_Indoor_tarindilahendused
Aquapanel_Outdoor_tarindilahendused
D11_Kipsplaatlaed
D12_Knauf_Cleaneo_Akustik_ee
D152_Puitvahelagede_kipsplaatkate_karkassil_CD
D19_Disainlaed_E
D61_Katusekorruse_kipsplaatkatted_2004
F146_Kipskartongplaatporand
F21_Knauf_valuporand
Tulekaitse_kipsplaatidega_2003TR
W11EST_ehituskorgused
W11_Metallkarkassvaheseinad
W62_Vooderkatted_ja_katteseinad
WW1EST_helipidavus

GYPROC ehituslahendused

DURO_vaheseinad
GypSTEEL_Vaheseinad
Käsiraamat
Pistikud
Sõlmed
Teraskonstruktsioonide_tulekaitse
Vahelaed
Vaheseinad_teraskarkassil
Vannitoa_joonised
Välisseinad

ISOVER 3d joonised

Hoone_vundamendi_ja_seina_renoveerimine
Kivikatus_(uusehitus)
Kergplokksein
Korruse_vahelagi
Niiske_ruum_-_Kuiv_ruum
Niiske_ruum_kivimajas
Põranda_ja_vundamendi_soojustamine
Põrand_(välisõhu_kohal)_-_vahesein
Pööningu_vahelagi
Plaatvundamendi_soojustamine_(kõrge_pinnavee_tasemega_piirkond)
Plaatvundamendi_soojustamine_(madala_pinnavee_tasemega_piirkond)
Plekk-katus_(renoveerimine)
Sauna_sein
Täidis-_või_Palkseina_lisasoojustamine
Vahesein-Vahelagi-Põrand_(heliisalotsioon)
Välissein_puitsõrestikul_-_põrand

Ehitussõlmed soome kolleegidelt

AP001P3

DA001P3
AP002P3DA002P3
HVS001P3DA003P3
PA001P3DA004P3
PA002P3DA005P3
PA003P3DA006P3
US001P3DN001P3
US002P3DN002P3
US003P3DN003P3
VP001P3DV001P3
VP002P3DV002P3
VP003P3DV003P3
VS001P3DV004P3
YP001P3DY001P3
YP002P3DY002P3
YP003P3DY003P3
 DY004P3


 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee